Het bedrijf :

We zijn een garagebedrijf, opgericht in 1987, gespecialiseerd in de verkoop en het onderhoud van de volgende merken: Audi, BMW, Mercedes, Mini en Volkswagen.
Onze firmafilosofie: prijs-kwaliteitsverhouding en eerlijkheid. Kwaliteit staat bij ons op de eerste plaats. We investeren veel tijd, moeite en geld in de wagens zodanig dat deze mechanisch en optisch in topconditie zijn. Bij onze wagens is steeds het interieur in verzorgde en ongeschonden toestand. De lak is in uitstekende staat. We staan met onze naam en reputatie achter elke wagen die we aanbieden. Bij ons bent u op het juiste adres als u kwaliteit en klantvriendelijkheid belangrijk vindt.
U bent steeds welkom voor meer informatie !

Onze gegevens :

Garage De Groof Bruno bvba

Adres


Telefoon

e-mail

BTW
RPR

Otterbeekweg 2
B-2860 Sint-Katelijne-Waver

+32 (0)475 - 42 80 80

info(at)dgcars.be

BE 0432.413.132
Mechelen
GPS Info :

Door de recente wijziging van onze straatnaam en huisnummer vinden sommige GPS systemen de nieuwe straatnaam nog niet. U gebruikt best onderstaande gegevens:

Google Maps (o.a. Waze) & oude toestellen:
Mussepi 47
B-2860 Sint-Katelijne-Waver

Apple navigatie :
Otterbeekweg 2
B-2860 Sint-Katelijne-Waver
ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Al onze leveringen of prestaties zijn, hetzij schriftelijk anders overeengekomen, onderworpen aan de hierna bepaalde voorwaarden.

2. Al onze facturen zijn betaalbaar ter maatschappelijke zetel en ten laatste op het ogenblik van de aflevering. De factuurprijzen zijn deze van kracht op het ogenblik van de levering of de beëindiging van de werken. De verkochte materialen blijven onze eigendom tot bij integrale betaling van de factuur.

3. De Groof bvba heeft een rententierecht op de bij haar binnengebrachte voertuigen tot de volledige betaling van alle facturen, zo in hoofdsom, intresten als kosten, dewelke in verband met de betrokken voertuigen nog zouden verschuldigd zijn.

4. Elke factuur, welke niet op haar vervaldag is betaald, brengt van rechtswege, dit zonder enige aanmaning, een intrest op van 1.75% per jaar. Bovendien is voor elke factuur, welke niet op haar vervaldag is betaald, en zelfs na laattijdige betaling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van 60 euro.

5. Alle klachten betreffende leveringen of werken moeten De Groof bvba op straffe van verval, binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven worden ter kennis gebracht. Na verloop van de termijn van 8 dagen worden de facturen aanzien als aanvaard zonder voorbehoud. Door betaling van de factuur gaat de klant akkoord met de gefactureerde diensten/goederen.

6. De klant wordt geacht zijn voertuig binnen de 3 dagen nadat hem het einde der werken werd medegedeeld, af te halen. Na deze termijn zal hij een forfaitaire vergoeding van 5 euro incl BTW per dag verschuldigd zijn voor de stalling welke overeenkomt met het huren van een standplaats en dit zonder dat De Groof bvba enige verantwoordelijkheid betreffende de stalling op zich neemt.

7. De Groof bvba is niet verantwoordelijk voor gebeurlijk verlies, beschadiging of diefstal van voorwerpen door de klant achtergelaten in zijn voertuig gedurende de periode dat het werd toevertrouwd.

8. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het rechtsgebied waarin onze maatschappelijke of exploitatiezetel gevestigd is bevoegd.
Laatste update website : 23 juni 2024 om 02u01